Åpenhetsloven og Den Stolte Hane

Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022, og Den Stolte Hane er et av omtrent 9000 norske selskaper som omfattes av loven. Lovens formål er å skape åpenhet rundt hvordan selskaper jobber med menneskerettigheter, og hvordan aktsomhetsvurderinger gjennomføres. Arbeidet med å identifisere risiko i verdikjeden, iverksette tiltak og overvåke om de fungerer blir kalt aktsomhetsvurderinger. Det er Forbrukertilsynet som følger opp loven i Norge.  

Vi støtter opp om lovens formål, og at arbeidet som gjøres med menneskerettigheter skal være transparent. Alle våre leverandører skal forplikte seg til våre etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct). Siden loven ble innført, har arbeidet med risikovurderinger fått økt oppmerksomhet i hele organisasjonen og i flere funksjoner. Arbeidet er forankret i styret og hos toppledelsen. Vi ser også at åpenhetsloven er høyt på agendaen hos kunder og samarbeidspartnere, og at bransjen jobber sammen for å oppnå lovens krav. En annen positiv utvikling er at vi må systematisere arbeidet ytterligere, slik at vi kan vise til og revidere de vurderinger vi har gjort i den årlige rapporten.

Den Stolte Hane har norske bønder, vi produserer på norske anlegg*, og vi har hovedsakelig norske innsatsfaktorer. Dette betyr at vi opererer med lav risiko for menneskerettighetsbrudd på flere områder sentralt for oss., uten at det betyr at vi ikke skal være overvåkende og følge tett opp. I tråd med loven har vi nå rettet oppmerksomheten til de områdene i leverandørkjedene hvor risiko vurderes som størst. Dette er også et arbeide som foregår på konsernnivå hos vårt morsselskap Scandi Standard, eksemplifisert ved å innføre nye verktøy som EcoVadis. Arbeidet er uten tvil komplekst, og antallet underleverandører er mange. Arbeidet vårt bygger på OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper, og dette er også utgangspunktet for loven.

Den Stolte Hane har forpliktet seg for å jobbe for en bærekraftig fremtid. Arbeidet med Åpenhetsloven er en del av dette arbeidet. Vi skal være et godt valg for kloden, dyra og deg – det betyr at du skal være trygg på at vi har tatt vårt ansvar for at våre produkter fremskaffes på en ansvarlig måte.

I juni 2023 vil første rapport om vårt arbeide publiseres på våre nettsider i samsvar med loven.

Hvis du har spørsmål knyttet til Åpenhetsloven og hvordan vi arbeider med den, ta gjerne kontakt med vår Bærekraftsjef,

Thea Kjendlie (thea.kjendlie@denstoltehane.no).

*Hovedvekten av våre produkter produserer på Jæren, Stokke og Ski. Et lite utvalg produseres hos 3.part i Norge og Danmark.