Kylling

Kylling

god dyrevelferd er ingen selvfølge

dyrevelferdsprogrammet

for SLAKTEKYLLING

DYREVELFERDSPROGRAMMET (DVP)

Den Stolte Hane har forpliktet seg til DVPs gjennom en egen bransjeretningslinje som utfyller forskriften. Forutsatt at kyllingprodusentene oppfyller en rekke strenge krav, åpnes det for dyretettheter inntil 36 kg levendevekt/m2 her i Norge. Til sammenligning er maksimalgrensen i andre land i EU 39 kg/m2 eller 42 kg/m2, så Norge har fortsatt et av verdens strengeste regelverk for hold av slaktekylling.

TETTHET

Kyllingprodusenter som ønsker å produsere ved tettheter over 25 kg/m2 må ha tegnet egen helseovervåkningsavtale med veterinær, med minst to årlige besetningsbesøk. Videre må de gjennomføre KSL egenrevisjon for gården og slaktekyllingproduksjonen årlig, og ha besøk av ekstern KSL-revisor minst hvert tredje år. Det er krav om deltagelse i produksjonskontroll, og omfattende dokumentasjonskrav, med særlige krav om man ønsker å produsere over 33 kg/m2.

TRÅPUTEPOENG

Om produsenten har alt dette på plass, er det oppnådde tråputepoeng som avgjør hvor høy tetthet (inntil 36 kg/m2) han til enhver tid kan ha i huset. Tråputene under kyllingenes føtter er en dyrevelferdsindikator, nemlig et mål på hvor godt miljø produsenten har lykkes i å skape i kyllinghuset. For mye fuktighet og/eller ammoniakk i strøbedet, kan gi misfarging og i verste fall skader under kyllingens føtter. Derfor scorer slakteriet 100 føtter for tråputeskader for hver flokk som blir slaktet. Ved dårlige resultater, må kyllingprodusenten sette ned tettheten i neste flokk. For å få lov å øke tettheten igjen, må han dokumentere gjentatte gode resultater i de neste flokkene.

Det er fire viktige tiltak for en god dyrevelferd for våre kyllinger. Det jobbes med utvikling og validering av flere slike velferdsindikatorer som kan brukes i den løpende overvåkningen av dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon. Vi følger og støtter pågående prosjekter.

Forutsatt at kyllingprodusentene oppfyller en rekke strenge krav i DVPs, åpnes det for dyretettheter inntil 36 kg levendevekt/m2 her i Norge. Til sammenligning er maksimalgrensen i andre land i EU 39 kg/m2 eller 42 kg/m2, så Norge har fortsatt et av verdens strengeste regelverk for hold av slaktekylling.

Kyllingprodusenter som ønsker å produsere ved tettheter over 25 kg/m2 må ha tegnet egen helseovervåkningsavtale med veterinær, med minst to årlige besetningsbesøk. Videre må de gjennomføre KSL egenrevisjon for gården og slaktekyllingproduksjonen årlig, og ha besøk av ekstern KSL-revisor minst hvert tredje år. Det er krav om deltagelse i produksjonskontroll, og omfattende dokumentasjonskrav, med særlige krav om man ønsker å produsere over 33 kg/m2.

Om produsenten har alt dette på plass, er det oppnådde tråputepoeng som avgjør hvor høy tetthet (inntil 36 kg/m2) han til enhver tid kan ha i huset. Tråputene under kyllingenes føtter er en dyrevelferdsindikator, nemlig et mål på hvor godt miljø produsenten har lykkes i å skape i kyllinghuset. For mye fuktighet og/eller ammoniakk i strøbedet, kan gi misfarging og i verste fall skader under kyllingens føtter. Derfor scorer slakteriet 100 føtter for tråputeskader for hver flokk som blir slaktet. Ved dårlige resultater, må kyllingprodusenten sette ned tettheten i neste flokk. For å få lov å øke tettheten igjen, må han dokumentere gjentatte gode resultater i de neste flokkene.

Tanken bak dette systemet er at kun de beste kyllingprodusentene får lov å ha de høyeste dyretetthetene.

Den Stolte Hane har en egen DVPs ansvarlig som godkjenner bønder og håndterer avviksoppfølging iht DVPs krav. Ved gjentakende mindre avvik eller ved alvorlige avvik vil produsent utelukkes fra programmet og vil ikke kunne levere kylling til Den Stolte hane.