aktuelle forskningsprosjekter og forpliktelser

Den Stolte Hane er engasjert i forskning og
utviklingsprogrammer for å bedre dyrevelferd. Vi har også tett samarbeid med interesseorganisasjoner og faginstanser.

iNOBox/Østfoldforskning representerer en felles innsats for flere aktører for mer effektiv, lønnsom og bærekraftig prosessering, og sikrer tilgangen på sikre, høykvalitets og næringsrike matvarer

Les mer her

APEC prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer.

APEC prosjektet ble utvidet til også å gjelde sendødelighet grunnet E.coli. Ferdigstilles i 2022.

Les mer her

Velferdshøna er et fireårig innovasjonsprosjekt som ledes av Animalia og skal studere helse og velferd hos norske verpehøns. Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap om helse og velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjonsperioden. I tillegg skal det utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer

Les mer her

Ferdigstilles 2024.

TEiCON(Tools for Eimeria CONtrol), 2020-2024, ledet av Veterinærinstituttet) skal bidra til utvikling av bedre diagnostiske verktøy og framskaffe bedre data og kunnskap for å styrke bærekraften i slaktekylling og kalkunproduksjon. Prosjektet vil ha særlig fokus på koksidier (Eimeria, en gruppe av tarmparasitter) og assosierte tarmsykdommer i norsk fjørfe. Prosjektet skal bl.a. bidra til å redusere den allerede lave bruken av antimikrobielle midler i norsk fjørfekjøttproduksjon

Les mer her

Øvrige studier

•Den Stolte Hane har et tett samarbeid med fjørfenæringen i Norge og søker kontinuerlige forbedringer som kan bidra til å løfte helse- og dyrevelferd hos kyllinger og høner.

•Våre fagfolk deltar på kurs og fagsamlinger både i inn- og utland for å holde oss oppdatert og knytte kontakter og samarbeider tett med faginstanser som Animalia, Veterinærinstituttet og NMBU.

•Vi er medlemmer av Kjøttbransjens landsforbund (KLF) og har også der en stemme vi bruker til  å bidra i debatten og påvirke næringas tilnærming til dyrevelferd.

•Den Stolte Hane har også en representant i driftsstyret i Fjørforsk, som er et senter for fjørfekompetanse. Senteret har helt nye forskningsfasiliteter på Ås utenfor Oslo, som er tilgjengelige for hele fjørfebransjen.

•Vi har i 2021 tatt initiativ til ytterligere to samarbeidsprosjekter med næring og Animalia der vi arbeider med konkrete problemstillinger for å løfte helse- og velferd hos slaktekylling og verpehøner.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om disse.

Animalia logo. Foto.
Bilderesultater for nmbu logo