Heidi Birkelund er ansatt for å bedre ressursutnyttelsen!

Den Stolte Hane er opptatt av matsvinn og hvordan ressurser skal utnyttes best mulig. Dette er et ressurskrevende arbeid, og det er derfor kommet en ny dedikert ressurs.

– Vi er spesielt opptatt av merking av MUK – og hvordan Maskin Utbenet Kjøtt egentlig har et ufortjent dårlig rykte. MUK burde hete ressurskjøtt, eller bærekraftskjøtt heller enn maskinutbenet kjøtt. I mars fikk vi på plass en ny produktutvikler som skal jobbe med nye produkter basert på biprodukter fra produksjon og MUK, sier Anette Møller, Marked- og Innovasjonsdirektør i Den Stolte Hane. Hun er glad for å ha fått Heidi på laget, og er spent på hvordan de sammen skal dytte på folks oppfatninger av MUK.

Stor lidenskap for maten vår 
Heidi har jobbet 12 år i COOP med produktutvikling, blant annet med hvitt kjøtt – og andre varegrupper. For Heidi er det helse og ernæring som hun virkelig brenner for. Nå er hun klar for å ta med seg den brede erfaringen over til Den Stolte Hane.

– Da jeg hørte at Den Stolte Hane skulle ha en produktutviklerstilling for å øke ressursutnyttelsen på dyret, så skjønte jeg at dette var en unik mulighet. Det er både bra fra et ernæringsperspektiv, og fra et bærekraftperspektiv. Det å utnytte maten er noe jeg har vært opptatt av i mange år, og da er det en forutsetning å bruke hele dyret. For eksempel koker jeg egen kraft, og lager egen leverpostei fra grunnen. Jeg mener at det viktigste vi gjør er å spise hele dyret, både for miljøet og for helsen vår.

Videre trekker hun også frem at hun liker at produktene til Den Stolte Hane er relevante for folk flest. For «hvem liker ikke kylling?», spør hun med et smil.

Heidi har en bredt sammensatt utdannelse og bakgrunn, men det er særlig samfunnsernæring som hun får nyttiggjort seg av. Privat er Heidi ivrig på kjøkkenet, og det er særlig bærekraft som opptar henne, i tillegg til at maten selvfølgelig skal smake godt.

Et avgjørende arbeid for fremtiden
Den Stolte Hane vil jobbe systematisk for at folk skal få øynene opp for MUK/bærekraftskjøtt. På sikt er det også et mål å endre kravene til merking, slik at forbruker ikke lar seg begrense.

«Vi har store forventinger til denne rollen, og vi kunne ikke funnet en bedre kandidat enn Heidi. Hun ser verdien av det vi må lykkes med, få frem nye konsepter som utnytter alt vi har av ressurser. Vi er ikke låst til at dette er det vi tilbyr, vi skal utvide og tenke nytt. Samtidig skal vi starte en endring hvor MUK vurderes som like bra som alt annet kjøtt av forbruker,» sier Anette.

Anette understreker også at matindustrien er i rask endring, og at Den Stolte Hane må være proaktive for å tilby fremtidens produkter. – Våre kunder bryr seg mer og mer om klima og produsentens ansvar for bærekraftig produksjon, og det kommer til å bli mer oppmerksomhet rundt å utnytte alle ressursene. F ra et matsvinnperspektiv vil dette gi stor gevinst.

Matsmarte valg: Redusere matsvinn - gode eksempler i fra kantine og  skole/SFO

Kutt matsvinn
For Heidi er det viktig å fremheve at Animalske produkter er i en særstilling når det gjelder næring. Protein fra kjøtt er lett å ta opp for oss, og animalsk mat har stor ernæringsmessig verdi. – Jeg skulle ønske at alle kunne kjøpe en hel kylling og utnytte hele dyret. Men, sånn er det ikke – fordi det for mange er for komplekst og tidkrevende. Da er det vår oppgave å gå inn og finne gode løsninger for kloden og for forbruker.

Når det kommer til forbruker hjemme, forventer hun ikke at alle skal ha tid eller mulighet til å lage sin egen leverpostei. – For meg er det en hobby, og noe jeg pusher meg selv på – jeg lo litt av meg selv da jeg bestilte sauemage på en tapasrestaurant i Spania. Men, hun sier at mange kan komme langt med å endre tankesettet.

«Det er masse du ikke har smakt, som kommer til å overraske deg. Og forhåpentligvis glede deg. Mine tips er; se i skap og skuffer, og bruk det du har. Kanskje du har en oppskriftsbok etter en besteforeldre? Der er det ofte veldig mye godt! Det er også lov å senke forventingene for hvordan en hverdagsmiddag skal se ut, du kan fint spise rester både mandag og torsdag.»

Anette synes det er gøy å la seg inspirere av Heidi sine forslag. Samtidig som hun er tydelig på bransjen sitt ansvar. – Det er industriaktørene som må trekke lasset og gjøre det enkelt for folk. Vi er med på Kutt Matsvinn avtalen, og gjør det vi kan i alle ledd.