VI KLIMAMERKER VÅRE OPPSKRIFTER MED KLIMATO

Matindustrien står for mer enn ¼ av verdens klimautslipp. Derfor har det du putter på tallerkenen stor betydning for klima. Klimato tilbyr en enkel løsning for klimaberegning, som muliggjør at både industrien og forbrukere kan ta tak i hvordan de påvirker klima.

Vi vil gjøre det så enkelt som mulig å sette sammen et måltid som har lavt klimaavtrykk. Derfor har vi i samarbeid med Klimato klimaberegnet våre oppskrifter. Vi har ønsket å bruke få og enkle ingredienser. Det skal være raskt, men også smakfullt å ta gode klimavalg på tallerkenen, sier Anette Møller, Innovasjons- og markedsdirektør i Den Stolte Hane.

Katarina Bickley er Customer Success Manager for Klimato. Selskapet ble grunnlaget med det formål om å øke bevisstheten rundt hvordan spisevanene våre påvirker klima.  

Hun forklarer videre hvordan det enkelte klimaavtrykket på oppskriftene regnes ut. Klimato har en løsning hvor alle ingredienser i oppskriften legges inn, deretter blir avtrykket beregnet. Oppskrifter med under 0,5 C02 ekvivalenter per porsjon regnes som å ha lavt avtrykk. En typisk norsk middag kan i dag ligge på omtrent 1,5 C02 ekvivalenter.

Vaner og holdninger kan påvirkes

Det er ikke lett å kjenne til alt om hvordan maten vår påvirker klima, da verdikjedene er komplekse. Dette er også utgangspunktet for samarbeidet mellom Klimato og Den Stolte Hane – et ønske om å øke bevistenheten ved å gjøre det enkelt.

Katarina forklarer videre at oppskriftene ofte er enkle, fordi færre ingredienser ofte er klimavennlig. Det er også bra for matsvinn når du ikke må kjøpe masse ekstra.  

Oppskrifter som får lavt klimaavtrykk er gjerne sunne, fordi de inneholder en høy andel av grønnsaker. Det er også mulig å få oppskrifter som faller inn under kategorien lavt klimaavtrykk ved å bruke kylling, fordi det er et protein med forholdsvis lavt klimaavtrykk.

Hun sier videre at det er positivt at ikke alle oppskrifter som har lavt klimaavtrykk er vegetar, fordi vi ikke alle har preferanse for utelukkende vegetariske retter. Målet er å inspirere flest mulig til å tenke på klima og endre matvaner!  

Tar du utfordringen med å lage en middag med lavere klimaavtrykk? Sjekk ut de gode oppskriftene her.

Sjekk ut de gode oppskriftene her