KOMPETANSEKURS

Alle kyllingprodusenter som leverer til Den Stolte Hane skal ha gjennomført kompetansekurs med innhold godkjent av Mattilsynet. Kurset skal minimum inneholde og ha særlig vekt på:

•Regelverk for hold av slaktekylling

•Fysiologi, herunder behovet for fôr og vann, dyrenes atferd og årsaker til stress

•Dyrevelferdsmessig forsvarlig håndtering av fjørfe, plukking, lasting og transport

•Kritiske situasjoner for dyrene, herunder avliving og nødslakting

•Forebyggende helsearbeid og smitteforbygging

•HMS Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Mona og Lena, to av våre veterinærer på Jæren