PERSONVERNERKLÆRING OG BRUK AV COOKIES
I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan Den Stolte Hane AS, org.nr 980 403 815, (“Den Stolte Hane”, “vi,” “oss” eller “vår”) samler inn, lagrer og bruker personopplysninger om deg når du besøker og bruker tjenester på hjemmesiden vår www.www.denstoltehane.no. Den Stolte Hane er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn.

Hvilke personopplysninger samler vi inn, lagrer og bruker vi?
Vi samler inn personopplysninger når du registrerer en reklamasjon eller søker kontakt med oss. Personopplysninger vil i disse tilfellene være navn, kontaktinformasjon og annen informasjon som du frivillig sender.

Formål, juridisk grunnlag og lagringstid
Vi vil kun bruke dine personopplysninger, basert på rettslig grunnlag, til de formål som nevnt nedenfor. Personopplysninger vil ikke bli brukt til formål som ikke er forenlig med formålene listet opp. Videre vil vi kun bruke dine personlige opplysninger i perioden vist i kolonnen til høyre. Etter dette blir informasjonen slettet.

Formål

Forespørsler, klager og / eller generelle henvendelser. Når du kontakter oss for å sende en klage eller be om kontakt, vil vi behandle dine personlige data (navn, kontaktdetaljer og / eller annen informasjon du gir oss) for å kunne hjelpe deg med din henvendelse,

Juridisk grunnlag
Behandlingen er nødvendig for å opprettholde gode kunderelasjoner.

Lagringstid
Data vil bli slettet en måned etter at saken er løst.
Vær oppmerksom på at lagringsperiodene over ikke gjelder i det omfang Den Stolte Hane har plikt til å oppbevare dine personlige data (delvis eller helt) under relevant lovgivning (feks Regnskapsloven).
 

 
Hvem deler vi dine personopplysninger med?
Det er kun personer som har behov for å prosessere personopplysninger til de formål nevnt ovenfor som har tilgang til dine personopplysninger.
Vi kan dele dine personopplysninger med andre konsernselskaper. Vi kan ytterligere tillate våre leverandører og underleverandører tilgang til dine personopplysninger når de utfører tjenester på vegne av oss, hovedsaklig for å levere support og vedlikehold av IT systemer, lagringstjenester og markedsføring.
Enhver overføring av data ut av EU/EØS området skjer i overenstemmelse med personvernforordningen. Vår internasjonale overføring av personopplysninger (inkludert overføring til konsernselskaper og leverandører utenfor EU/EØS) skjer i overenstemmelse med EU Kommisjonens standard kontraktsvilkår. Disse standard kontraktsvilkår kan ses her. For overføring til eventuelle leverandører i USA vil mottaker være sertifisert under EU-US personvernbeskyttelse administrert av det Amerikanske handelsdepartements internasjonale handelsadministrasjon (finnes her www.privacyshield.gov).
 
Dine rettigheter
Du har rett til følgende rettigheter ifølge gjeldene regler:
Rett til innsyn: du har rett til å få innsyn i de personopplysninger vi har lagret om deg. Ved forespørsel har du også rett på å få en kopi av disse opplysningene.
Rett til korrigering: dersom personopplysninger som er lagret om deg er feilaktige eller ufullstendige har du rett til å få opplysningene korrigert.
Rett til å bli slettet (“rett til å bli glemt”): Under enkelte forutsetninger (inkludert prosessering på basert på din godkjennelse), kan du be oss om å slette dine brukerdata. Vær oppmerksom på at denne retten er betinget. Derfor: Ett forsøk på iverksette dette vil ikke nødvendigvis bli tatt til følge.
Rett til innsigelser: Til enkelte prosesseringsaktiviteter utført av oss relatert til dine personopplysninger, som for eksempel vår prosessering av dine personlige data basert på vår legitime interesse. Retten til innsigelser gjelder også prosessering av dine personopplysninger for direkte markedføringsformål.
Rett til restriksjoner på prosessering: Du kan under visse omstendigheter be oss om å ikke behandle dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at denne retten er betinget. En forespørsel om dette vil ikke nødvendigvis bli tatt til følge.
Dataportabilitet: Du har rett til å motta dine personlige data (eller å få dine personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig) i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.
Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene, som i Norge er Datatilsynet.
 
Personvernerklæring for elektronisk kommunikasjon
Den Stolte Hane er en del av Scandi Standard Group («gruppen», «vi», «oss» eller «våre»), inkludert ansatte, konsulenter, rådgivere og entreprenører som handler på vegne av denne, vil behandle dine personlige data når du for eksempel (a) sender e-post til oss, (b) mottar e-post fra oss, eller (c) kommuniserer ellers med oss ​​(elektronisk eller telefonisk).
Vi streber etter å være gjennomsiktig i det vi gjør med dine personopplysninger og har derfor vedtatt denne personvernerklæringen. Nedenfor finner du informasjon om hva slags personlige data vi behandler, hvorfor vi gjør det, hva vi bruker det til og hvordan vi kan dele det.
Gruppe. Denne personvernerklæringen gjelder alle behandlingsaktiviteter utført av konsernet, som består av følgende konsernselskaper:
Scandi Standard AB (publ), org.no 556921-0627, Box 30174, 104 25 Stockholm, Sverige;
Kronfågel Holding AB, org.no 556529-6372, Box 30174, 104 25 Stockholm, Sverige;
Kronfågel AB, org.no 556145-4223, Box 30174, 104 25 Stockholm, Sverige;
SweHatch AB, org.no 556033-3386, Holmbyvägen 65, 247 47 Flyinge, Sverige;
AB Skånefågel, org.no 556056-1457, Industrivägen 10, 241 65 Harlösa, Sverige;
Scandinavian Standard Nordic AB, org.no 556921-0619, C / O Kronfågel, Box 30174, 104 25 Stockholm, Sverige;
Bosarpskyckling AB, org.no 556673-6608, Box 30174, 104 25 Stockholm, Sverige;
Danpo A / S, org.no 31241316, Tykhøjetvej 44, Farre, Danmark;
Rokkedahl Food ApS, org.no 33576382, Vårvej 65, Nibe, Danmark;
Scandi Standard ApS, org.no 25710029, Tykhøjetvej 44, Farre, Danmark;
Scandi Standard Norway AS, org.no 911561077, Brynsveien 5, 0667 Oslo, Norge;
Den Stolte Hane AS, org.no 980 403 815, Postboks 76 Økern, 0508 Oslo, Norge;
Naapurin Maalaiskana Oy, org.no 2644740-9, Tiemestarintie 6, 21360 Lieto som, Finland; og
Carton Bros ULC, org.no 7313, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Canal Grande Dock, Dublin 2, Irland.
Datastyring og kontaktinformasjon. Vær oppmerksom på at den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen av dataene er gruppevirksomheten referert til i bunnteksten (ved link til nettside eller på annen måte) av e-posten du mottok fra oss. Vennligst besøk personvernserklæringen på konsernets nettside for å finne relevante kontaktdetaljer (inkludert spesifikk e-postadresse for personvern, etc.) for det aktuelle konsernselskapet.
Formål. Vi behandler dine personlige data for følgende formål (i) vurderer gjenstand for korrespondanse og forholdet mellom deg og oss, for å administrere og ta handlinger som er forespurt av deg eller som ellers anses relevant for korrespondanse ; (ii) hvis du er representant for noen av våre samarbeidspartnere (som kunder, leverandører, oppdrettere, entreprenører eller andre partnere), og vurderer vårt forretningsforhold med din arbeidsgiver eller rektor (som gjeldende), for å administrere vårt forretningsforhold og operasjoner, for å iverksette handlinger som kreves av vårt forhold, for å gi deg relevant informasjon og å invitere deg til møter og andre arrangementer; og (c) å opprettholde gode relasjoner mellom deg og oss. Vær oppmerksom på at med mindre du er representant for noen av våre samarbeidspartnere, vil du ikke motta noen form for markedsføringsmateriale fra oss, med mindre du har abonnert på slik informasjon. Personlig informasjon. Vi behandler personopplysninger som du oppgir til oss som en del av vår korrespondanse og at du (eller din arbeidsgiver eller rektor) ellers gir oss under vårt forhold (for eksempel kontaktopplysninger etc.). Gitt karakteren av forholdet vårt, kan det hende at noen opplysninger samles inn fra offentligheten som er tilgjengelige. Lovlig basis. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige data for de ovennevnte formål er at det er nødvendig for våre legitime interesser å opprettholde et godt forhold til deg og, hvor korrespondansen refererer til et forretningsforhold, administrere, utføre og forbedre vår virksomhet og for å sikre et effektivt samarbeid med vår forretningspartner.
Deling av personopplysninger. Vi kan dele dine personopplysninger i konsernet for behandling i samsvar med formålene. Dine personopplysninger kan også deles med offentlige myndigheter og våre tjenesteleverandører for å oppnå formålet. Slike tjenesteleverandører kan for eksempel gi oppbevaring, e-postprogrammer, ERP-systemer, etc. og kan medføre at dataene dine blir overført til et land utenfor EU / EØS. Hvis et slikt land ikke anses av Europa-kommisjonen som et land med tilstrekkelig grad av beskyttelse av personopplysninger, vil slik overføring være basert på standard databeskyttelsesklausuler for overføring av personopplysninger til land utenfor EU / EØS vedtatt av Europa-kommisjonen, se artiklene 45-46 i den generelle databeskyttelsesforordningen («GDPR»). En kopi av disse standard databeskyttelsesklausulene finnes på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Retensjonsperiode. Vi vil slutte å behandle dine personopplysninger så snart saken som gir opp til korrespondanse, er blitt endelig løst. Hvis du er representant for noen av våre samarbeidspartnere, beholder vi dine personlige opplysninger så lenge vi har et forretningsforhold med din arbeidsgiver eller rektor. I tillegg, og for din informasjon, går vi gjennom våre e-post innboks for å sikre at unødvendig korrespondanse slettes minst årlig. Dine rettigheter i forhold til behandlingen vår. Vær oppmerksom på at rettighetene under GDPR ikke er betingelsesløse. Derfor kan et forsøk på å påberope seg noen av rettighetene ikke føre til en handling.
Dine rettigheter under GDPR inkluderer:
Retten til tilgang – I henhold til artikkel 15 i GDPR har du rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger og motta viss informasjon om behandlingen.
Rett til rettelse – I henhold til artikkel 16 i GDPR har du rett til å få utbedret uriktige personopplysninger om deg og å ha ufullstendige personopplysninger som er fullført.
Retten til å slette – Under visse omstendigheter er du i henhold til artikkel 17 i GDPR berettiget til å slette dine personlige data («rett til å bli glemt»).
Rett til begrensning av behandling – Under visse omstendigheter er du i henhold til artikkel 18 i GDPR berettiget til å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
Rett til dataoverførbarhet – Du er i henhold til artikkel 20 i GDPR berettiget til å motta dine personlige opplysninger (eller har dine personlige data direkte overført til en annen datakontrollant) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format fra oss.
Retten til å protestere – I henhold til artikkel 21 i GDPR har du rett til å protestere mot visse behandlingsaktiviteter som gjennomføres av oss av dine personopplysninger, for eksempel all behandling av dine personopplysninger basert på legitim interesse.
Du har videre rett til å protestere mot enhver behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål, etter hvilken innvending vil vi opphøre slik behandling. Lodge en klage. – Du har alltid rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten angående behandlingen av dine personopplysninger
Datasikkerhet
Cookies
Som en del av å tilby våre brukere skreddersydd informasjon på vår hjemmeside bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å lagre og iblant spore informasjon om deg. Informasjonskapsler er små datafiler som sendes til din nettleser fra en server og lagres på din harddisk som tillater lettere tilgang neste gang samme side besøkes. For eksempel sendes en informasjonskapsel når du oppretter en brukerkonto.
Dersom du ikke ønsker at dine personopplysninger skal lagres av informasjonskapsler kan du konfiguerere nettleseren slik at den informerer deg hver gang en informasjonskapsel mottas. På denne måten kan du selv bestemme hver gang om informasjonskapselen aksepteres eller ikke. Bruk av informasjonskapseler kan i enkelte tilfeller være nødvendig for visse funksjoner, og ved å avvise bruk av informasjonskapsler kan en derfor oppleve redusert funksjonalitet på vår webside. Din nettleser bør inneholde instruksjoner som beskriver hvordan man kontrollerer godkjennelsen av informasjonskapsler.
Vi bruker to typer cookies. Den første lagrer en fil lenge på brukerens datamaskin. Den brukes til funksjoner som forteller brukeren hva som er nytt siden siste beøk på websiden. Den andre typen cookie kalles for en “session cookie” og lagres i brukerens dataminne i den tid brukeren besøker websiden. Disse informasjonskapslene slettes når webleseren stenges.
For formålet å samle statistikk, analysere bruk og skape relevante kanaler bruker vår webside også cookies som genereres av produkter og tjenester fra tredjeparts bruker på websiden, inklusive Google Analytics.
 
Vi iverksetter tilstrekkelig teknisk og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data fra tap og tilgang fra uautoriserte personer. Nødvendige sikkerhetstiltak vi har implementert inkluderer sikkerhetsforbindelser, sporbarhet, gjenoppretting ved datatap og tilgangsbegrensninger. Vi gjennomgår reglemessig vår sikkerhets policy og prosedyrer for å sikre at våre systemer er sikre og beskyttet.
 
Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger eller bruk av informasjonskapsler eller ønsker å fremme dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, vennligst kontakt oss på: gdpr@scandistandard.com.
 
Endringer i vilkår
Hvis vi endrer hvordan vi håndterer dine personopplysninger eller hvordan vi bruker informasjonskapsler vil vi oppdatere denne informasjonen og publisere det på denne siden.