VÅRE ANSATTE ER en av VÅRe VIKTIGSTE RESSURSer.

ARBEIDSFORHOLD OG UTVIKLING

Arbeidstid inkludert overtid er i samsvar med nasjonal lovgivning, bransjestandard og kollektivavtaler. Lønn, ytelser og overtidskompensasjon er i det minste i samsvar med nasjonale lovgivning og avtaler.

Vi gjør løpende forbedringer av arbeidsmiljøet. Vi fremmer god helse og har som mål forhindre ulykker og arbeidsskader som kan knyttes til arbeidet som utføres.


Ingen form for tvangsarbeid eller arbeidskraft knyttet til noen form for straff er tillatt. Ingen ansatte kan bli tvunget til å overlate verdisaker eller identifikasjonspapir til arbeidsgiveren. Ingen form for barnearbeid er akseptert.

Selskapet respekterer de ansattes rett til å danne eller bli medlem av fagforeninger og gir muligheten til det delta i tariffavtaler.

Selskapet oppfordrer til utvikling av menneskelig kapital ved å skape sysselsettingsmuligheter og legge til rette for opplæringsmuligheter for våre ansatte.

Fredrik Strømmen CEO Den Stolte Hane
Stolte og blide haner og høner på JÆREN