PROSJEKTDELTAKELSE OG KOMPETANSE I DEN STOLTE HANE

Den Stolte Hane og vårt storhusholdningsselskap, Vestfold fugl, har et tett samarbeid med fjørfenæringen i Norge og søker kontinuerlige forbedringer som kan bidra til å løfte helse- og dyrevelferd hos kyllinger og høner.

Våre fagfolk deltar på kurs og fagsamlinger både i inn- og utland for å holde oss oppdatert og knytte kontakter og samarbeider tett med faginstanser som Animalia, Veterinærinstituttet og NMBU.

Vi er medlemmer av Kjøttbransjens landsforbund (KLF) og har også der en stemme vi bruker til  å bidra i debatten og påvirke næringas tilnærming til dyrevelferd.

Den Stolte Hane har også en representant i driftsstyret i Fjørforsk, som er et senter for fjørfekompetanse. Senteret har helt nye forskningsfasiliteter på Ås utenfor Oslo, som er tilgjengelige for hele fjørfebransjen.

Forskningsprosjekter

Vi er samarbeidspartner i flere store helse- og velferdsprosjekter

Les mer her

20-071