SOYA

OM BRUK AV SOYA

bruk av soya

I VÅR KYLLINGPRODUKSJON

Bøndene som leverer til Den stolte hane bruker fôr med ProTerra sertifisert og ikke genmodifisert soya.

HVORFOR KUTTER MAN IKKE BARE UT SOYA?

En av kyllingens klimafordeler er hvor raskt fôret tas opp av kyllingen. Årsaken til at man benytter soya i kyllingproduksjon er soyaens høye proteinandel. Det er ikke bare å kutte ut soya. Mange av dagens alternativer som kunne ha erstattet soya vil beslaglegge betydelig høyere jordbruksareal. I tillegg er det andre alternative proteinkilder som ikke kan brukes i Norge, grunnet dagens regelverk.  Det jobbes bredt i bransjen for å finne fremtidens løsninger på fôr. Den stolte hane er gjennom Scandi Standard involvert i arbeid for å finne bærekraftige alternativer til soya. Vi har som mål å erstatte hoveddelen av soyaen i alt vårt fôr innen 2030.

Vi jobber kontinuerlig i hele verdikjeden for å redusere våre klimaavtrykk. Fôr er et prioritert område da det står for en stor andel av klimautslippene.