den stolte hane – antibiotika

Både dyr og mennesker kan ha behov for antibiotikabehandling for å kurere infeksjon, forhindre lidelse og i ytterste konsekvens for å redde liv. Den Stolte Hane støtter den strenge, norske linjen for reduksjon av bruk av antibiotika både i dyrehold og blant mennesker, slik at medisinen har best mulig effekt når det oppstår behov for behandling.

Bakterier kan utvikle resistente stammer som resulterer i at antibiotika har mindre eller ingen effekt på bakterieinfeksjonen. Utviklingen av bakteriell resistens kan forverres av en omfattende eller uansvarlig bruk av antibiotika. Antibiotikaresistens er en voksende bekymring i verden – og ses på som en av de største fremtidige utfordringene for både menneskers og dyrs helse. Å ale opp og holde dyr uten bruk av forebyggende antibiotikabehandling er, og har har vært, et mål i de nordiske landene de siste 20-30 årene. Gjennom systematisk helsearbeid og ved å forbedre levekår og produksjonsmetoder – med fokus på behovene til dyret og dyrevelferden – har vi ikke bare bidratt til å nå målet, men også til at vi nasjonalt har tilnærmet et nullforbruk av antibiotika i kylling- og eggnæringen.

Vårt syn på bruk av antibiotika og vår nullvisjon

Prinsippene er enkle: sunne og friske dyr trenger ikke antibiotikabehandling.

Vårt mål er å jobbe etter beste praksis, opprettholde god dyrevelferd og ha sunne produksjonssystemer som både sikrer og forbedrer dyrenes helse og velferd. Ved å vektlegge forebyggende helsearbeid, holder dyrene seg frisk og behovet for antibiotika reduseres. Hos Den Stolte Hane skal antibiotika aldri benyttes forebyggende.

Den Stolte Hane skal være en ansvarlig og god forvalter av velferden til dyrene i vår verdikjede. Vi vil kun benytte antibiotika som behandlingsform hvis det er nødvendig for å forhindre lidelse. Til nå har vi aldri behandlet noen flokk med antibiotika.

Vi etterstreber at våre prosesser, systemer og praksis konsekvent skal oppfylle høye standarder som bidrar til god dyrevelferd og helse, og målsetningen er alltid å eliminere behovet for antibiotika.

Vårt engasjement

• Vi har nulltoleranse for forebyggende antibiotikabehandling.

• Som eventuell behandlingsform, skal vi aldri bruke antibiotika som er kritisk viktige i humanmedisinen. Samtidig vil vi behandle kyllingflokker med betydelige bakteriologiske problemer eller for å lindre dyreplager.

• En avgjørelse om å starte behandling skal være basert på en inspeksjon av fjørfeflokken gjennomført av en erfaren veterinær eller tilsynsmyndigheter.

• Vi rapporterer om bruk av antibiotika i våre flokker.

Vårt dedikerte arbeid for produksjon uten antibiotika, kombinert med lave dødlighetstall beviser at våre prosesser og vårt fokus på dyrevelferd fungerer. Sammen med våre bønder er vi stolte av vår produksjon som er i verdensklasse når det kommer til nullvisjon for bruk av antibiotika.

FREDRIK STRØMMEN, CEO

Den Stolte Hane