VERPEHØNS

VERPEHØNS

Dyrevelferdsprogram for verpehøns

Dyrevelferdsprogram verpehøner (DVPv):

Fra 2020 er opprettet eget Dyrevelferdsprogram for verpehøner. Hovedformålet med DVPv er å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norske verpehøns gjennom produksjonsperioden. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse. DVPv inkluderer alle eggprodusenter med 1000 høner eller mer.

Dyrevelferdsprogrammet for Verpehøns stiller krav om minst ett helseovervåkningsbesøk per innsett, registrering av nødvendig data i produksjonskontroller, intern og ekstern KSL-revisjon og plukkekurs for alle produsenter. Bonden får et økonomisk trekk på avregningen hvis krav ikke etterleves.

Den Stolte Hane har en DVPv ansvarlig som godkjenner bønder og håndterer avviksoppfølging iht DVPv krav. Ved gjentakende mindre avvik eller ved alvorlige avvik vil produsent utelukkes fra programmet og vil ikke kunne levere egg til Den Stolte hane.

KOMPETANSE

Alle kyllingprodusenter som leverer til Den Stolte Hane skal ha gjennomført kompetansekurs med innhold godkjent av Mattilsynet. Kurset skal minimum inneholde og ha særlig vekt på:

 • Regelverket for hold av slaktekylling
 • Fysiologi, herunder behovet for fôr og vann, dyrenes atferd og årsaker til stress
 • Dyrevelferdsmessig forsvarlig håndtering av fjørfe, plukking, lasting og transport
 • Kritiske situasjoner for dyrene, herunder avliving og nødslakting
 • Forebyggende helsearbeid og smitteforebygging
 • Sykdommer hos dyr
 • Sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker
 • Forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling
 • Sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse.

Den Stolte Hane har eget krav om at også alle eggprodusenter ila 2021 skal ha gjennomført kompetansekurs godkjent av Mattilsynet med tilsvarende innhold.

DRIFTSFORMER

Alle våre kyllinger og høner er frittgående innendørs eller utendørs.

På eggsiden har vi tre driftsformer:

 • Frittgående innendørs med miljøberikselse
 • Frittgående med miljøberikelse og tilgang til uteareal
 • Økologisk

På kyllingsiden har vi to driftsformer:

 • Konvensjonell kylling – Frittgående innendørs med miljøberikelse, Hybrid: Ross 308
 • Gårdsklekket kylling – Frittgående innendørs med miljøberikelse, hus med vinduer eller belysning med dagslyseffekt, større plass, små flokker og spesialutviklet fôr med redusert soyaandel. Hybrid: Ranger Gold (saktevoksende

I våre konvensjonelle kylling- og verpehøneflokker er minimumstandarden at krav i nasjonalt regelverk og Dyrevelferdsprogram oppfylles. I premium- og økologiske konsepter har kyllinger og verpehøner mye bedre plass enn det norsk regelverk tilsier