KLIMAMERKER

Hvorfor vi KLIMAMERKER

En ny klimamerking fra Den Stolte Hane skal nå hjelpe forbrukere til å ta mer informerte valg om maten som de spiser, samt støtte selskapets forpliktelse til Parisavtalen og 1,5-gradersmålet.

Sertifiseringen av klimaavtrykk fra den uavhengige organisasjonen Carbon Trust er nå å finne på emballasjen til produkter som er målt, for eksempel Den Stolte Hane Grillede Kyllinglår og nye Spiseklar middag. Andre produkter vil oppdateres fortløpende. Carbon Trust har spesialisert seg på å beregne og måle karbonavtrykk.

«Mange av oss vet ikke klimaavtrykket til maten vi spiser. Det vil vi gjøre noe med. Nå kan forbrukere ta mere informerte valg, og får muligheten til å finne klimaavtrykket til det konkrete produktet«, sier Anette Møller, marked og innovasjonsdirektør hos Den Stolte Hane.  

Den Stolte Hane har jobbet sammen med Carbon Trust for å beregne og måle karbonavtrykket ned på produktnivå – fra jord til bord. (Farm to fork). Beregningene dekker hele verdikjeden; fra fôrproduksjon, til tilberedning av kylling hjemme hos forbruker.

Resultatene er sertifisert av Carbon Trust, og beregningene vil også være et viktig utgangspunkt for Den Stolte Hane sin klimastrategi videre.

«Ifølge flere vitenskapelige studier har kylling et lavere karbonavtrykk per kilo sammenlignet med annet kjøtt, som for eksempel storfe- eller svinekjøtt. Men, vi må fortsatt redusere karbonavtrykket vårt, og vi vil ha åpenhet rundt det arbeidet vi gjør. Med disse beregningene kjenner vi klimaavtrykket i hele vår verdikjede ned på et detaljert nivå, og det viser hvor vi kan sette inn tiltak som får størst mulig effekt» , forklarer Møller.

Fôrproduksjon, spesielt av soya, og fôromdanningen til kjøtt står for den største klimapåvirkningen ifølge beregningene til Carbon Trust. Effekten av direkte drift som slakteridrift samt pakking og transport bidrar kun til noen få prosent av klimabelastningen. Det langsiktige målet er å redusere og erstatte importert soya med andre, lokale proteinkilder.  

Et initiativ fra Scandi Standard
Prosjektet er en del av et initiativ fra Scandi Standard, eieren av Den Stolte Hane. Totalt er 282 produkter på tvers av Scandi Standards fem hjemmemarkeder inkludert i beregningene. 

– Disse beregningene, som oppdateres annethvert år, vil være en viktig del av Scandi Standards klimastrategi fremover for å redusere karbonavtrykket i linje med 1,5-gradersmålet. Dette er også et viktig og konkret steg mot vår overordnede ambisjon om å være et selskap for fremtiden, sier Jonas Tunestål, CEO i Scandi Standard.

For mer informasjon kontakt:

Thea Kjendlie
Kommunikasjon- og bærekraftsjef Den Stolte Hane
Tlf. 90 02 60 23
E-post: thea.kjendlie@denstoltehane.no