TOPP KARAKTER I FERSK UNDERSØKELSE OM NORDISKE BEDRIFTERS ARBEID MED DYREVELFERD

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) er et internasjonalt program for å vurdere bedrifters arbeid med og rapportering av dyrevelferd. BBFAW gjennomføres årlig, og skal bidra til mer åpenhet om dyrevelferd og bedre forhold for dyr i matproduksjon.


For første gang er Business Benchmark on Farm Animal Welfare gjennomført i Norge. Den Stolte Hane fikk, som en av kun to bedrifter i Norge, beste ranking.


Høsten 2020 ble 26 norske selskaper innen matproduksjon vurdert etter den internasjonale standarden, som er utviklet av Chronos Sustainability i samarbeid med dyrevelferdsorganisasjonene Compassion in World Farming og World Animal Protection.

På bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon rangeres de 26 norske virksomhetene, som er plukket ut til å være med i ordningen, i seks nivåer.
Vi er veldig stolte over å ha oppnådd TIER 1, men vil selvsagt fortsette vårt kontinuerlige arbeid og fokus på velferd og dyrehelse.

Hele rapporten kan leses her:
BBFAW-Nordic-Report-2021_Norwegian_4.pdf