tier 1: STOLT SOM EN HANE

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) er et internasjonalt program for å vurdere bedrifters arbeid med og rapportering av dyrevelferd. BBFAW gjennomføres årlig, og skal bidra til mer åpenhet om dyrevelferd og bedre forhold for dyr i matproduksjon.

For første gang er Business Benchmark on Farm Animal Welfare gjennomført i Norge. Den Stolte Hane fikk, som en av kun to bedrifter i Norge, beste ranking.

Høsten 2020 ble 26 norske selskaper innen matproduksjon vurdert etter den internasjonale standarden, som er utviklet av Chronos Sustainability i samarbeid med dyrevelferdsorganisasjonene Compassion in World Farming og World Animal Protection. På bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon rangeres de 26 norske virksomhetene, som er plukket ut til å være med i ordningen, i seks nivåer.

Vi er veldig stolte over å ha oppnådd tier 1, men vil selvsagt fortsette vårt kontinuerlige arbeid med dyrevelferd og dyrehelse.

Les presentasjon av rapporten her