BEDØVING OG SLAKTING

Alle kyllinger sjekkes ved ankomst til slakteri og skal bedøves før avliving i samsvar med Norsk lovgivning. Målet med bedøving er at dyra skal miste bevisstheten uten stress, ubehag eller smerte og ikke våkne opp igjen før døden inntrer ved avlivingen. På slakteriet benyttes det flerfaset gassbedøving. Blant forskere er det per i dag stor grad av enighet om at gassbedøving er den beste metoden og den metoden med minst risiko sett fra et dyrevelferdsperspektiv. 

Slakteriet har en egen dyrevelferdsansvarlig og det gjennomføres årlig etisk regnskap i regi av Animalia, som er et nøytralt fagsenter i egg- og kjøttbransjen. Etisk regnskap innebærer at slakteriet blir vurdert ut ifra hvordan det behandler levende dyr – helt fra de blir hentet på gården til de er avlivet. Etisk regnskap er ikke lovpålagt og kommer i tillegg til det daglige offentlige tilsynet som gjennomføres av Mattilsynets veterinærer i kjøttkontrollen.

Verpehøner:

Verpehøner avlives enten på gården eller blir sendt til slakt.

På gården blir de avlivet med gass enten i huset, eller i spesiallagde containere. Fjørfenæringen er har nå stort fokus på den siste fasen av verpehønene sitt liv og har stilt krav i Dyrevelferdsprogrammet for verpehøns at alle eggprodusenter skal gjennomføre et kurs i plukking og avlivning av verpehøns. Hovedmålet med dette kurset er å sikre hønenes velferd under plukking og avliving, enten avlivingen er på gård eller på slakteri. I løpet av 2021 skal alle DSH sine eggprodusenter ha gjennomført dette kurset.

Det er kun et lite utvalg av flokkene som slakes. Disse flokkene har kort transporttid til slakteriet (maks 2 timer) og hver eneste flokk blir vurdert av en veterinær for å bedømme om flokken er skikket for transport. Dersom flokken ikke er skikket til transport eller slakt vil flokken bli avlivet på gård.