Topp karakter for andre år!

Dyrevelferd: Topp karakter for andre år!

Vi på Vestfold Fugl er merkevaren til storhusholdnings markedet til Den Stolte Hane, og selv om navnet vårt er litt annerledes, er vi sammen stolt som en hane.

For andre år på rad oppnår Den Stolte Hane Nivå 1 på BBFAW standarden for god dyrevelferd (Business Benchmark on Farm Animal Welfare). Av 20 norske virksomheter som er revidert, er Den Stolte Hane en av tre norske matprodusenter som oppnår høyeste nivå.

«Dyrevelferd er i kjernen av vår virksomhet, og ledelsen og hele selskapet vier området den plassen og de ressursene det fortjener», sier Christin Schaumburg Bjønness, Sjef for Kvalitet, Dyrevelferd og Helse.

Dette sier Sjefen for kvalitet,
dyrevelferd og helse hos
Den Stolte Hane

Om
revisjonen

Business Benchmark on Farm Animal Welfare(BBFAW) er det ledende internasjonale systemet for vurdering av styring, forankring, resultatoppnåelse og åpenhet når det gjelder dyrevelferd i næringsmiddelindustrien. Vurderingssystemet gjør det mulig for bedrifter, frivillige organisasjoner, investorer og andre aktører å få kjennskap til virksomhetenes praksis og resultater når det gjelder dyrevelferd, og er en pådriver – både direkte og gjennom innsatsen til andre – for virksomhetenes forbedringer når det gjelder dyrevelferden.

Internasjonale revisorer fra Chronos Sustainability har gjennomgått offentlig tilgjengelige dokumenter, styringssystemer, rapporter og resultater om dyrevelferd i 20 norske virksomheter, 16 matprodusenter og 4 handelsaktører. Revisjonen er gjort etter den internasjonale standarden Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW); et sett med 37 etablerte kriterier som har vært brukt i kartleggingen av internasjonale virksomheters arbeid med dyrevelferd siden 2012.