Aktive Gårder

VÅRE KYLLINGER VOKSER OPP PÅ Aktive Gårder

NATURLIGE BEHOV

Våre kyllinger vokser opp på AKTIVE GÅRDER. Aktive gårder ivaretar kyllingens naturlige adferdsbehov gjennom å tilby strøbad der kyllingen får renset fjærene, ramper og platåer der kyllingen kan flakse og hvile, og halm og flis som kyllingen både aktiveres i og som de bruker til hvile. I kyllinghuset tilpasses temperaturen kyllingens alder. Nyklekte kyllinger skal ha det varmt og godt, men temperaturen skrus ned mot ”romtemperatur” (20 grader) når de blir eldre. Kyllingene skal ha hvileperioder på dagtid i tillegg til normal nattesøvn. De har alltid mat og friskt vann tilgjengelig, og våre bønder ser til kyllingene flere ganger hver dag.

Strøbad – her får kyllingen renset fjørprakten
AKTIVE GÅRDER: Kyllingen skifter fjær når den er rundt 3 uker gammel – de gule dunfjærene byttes ut med mer robuste fjær – og i overgansfasen ser kyllingen litt pjuskete ut, men setter like stor pris på strøbading. At kyllingen ser «møkkete» ut er et sunnhetstegn – det betyr at fjærene er renset for fett og smuss og at kyllingen har strøbadet.

Hvordan lever våre kyllinger?

Kyllinger fra Den stolte hane skal ha det godt. Derfor er vi opptatt av at bøndene som leverer kylling til oss oppfyller alle anbefalinger knyttet til hold av kylling.

Har dyrene det godt, kan vi være stolte av det vi gjør.

Dyrevelferd handler om mer enn god helse. Kyllingene skal få utøve sin naturlig artsspesifikke atferd.

Alle våre kyllinggårder er definert som Aktive gårder. En aktiv gård er beriket med aktiviseringselementer, også omtalt som miljøberikelser. Kyllingene får tilfredsstilt sine behov for eksempelvis strøbading, sosial lek, utforsking, hvile i høyden og bevegelse (hoppe, flakse). Forsøk har dokumentert at dette gir økt dyrevelferd gjennom et generelt høyere aktivitetsnivå og mer lek og utforsking. Kyllingene viser mer positiv atferd og forsøk tyder også på at aktiviseringen gir bedre beinhelse.

Hva betyr det at en gård er AKTIV?

Kort reisevei til gårdene

Alle våre kyllinger klekkes på Hå rugeri i Rogaland som leverer daggamle kyllinger ut til våre kyllingbønder. Det er kort vei fra rugeriet til gårdene.

Frittgående kyllinger i godt miljø

Kyllingene fra Den stolte hane vokser opp frittgående i oppvarmede og isolerte, moderne kyllinghus. Kyllingene lever i et miljø der de får stimulert sine naturlige adferdsbehov:

  • Strøbad for rensing av fjærprakt
  • Ramper og platåer for sterkere benbygning og vinger, samt tilfredsstilling av behovet for å hvile i høyden
  • Høy og flis som stimulerer kyllingens lekenhet, aktivitet, men samtidig også behovet for å hvile i trygge omgivelser

Vårt program for aktive gårder ble rullet ut allerede i 2017, og alle våre bønder deltar i programmet som har bidratt til å løfte dyrevelferden på norske kyllinggårder.

I februar 2020 lanserte vi vår serie Gårdsklekket, der alle kyllinger blir klekket og vokser opp på samme gård. Dette skaper en trygg og god start på livet.

Les mer om Gårdsklekket her

Strøbading er populært allerede fra kyllingen er 1-2 gammel. Her 6 dager gammel kylling
Platåer tilfredsstiller kyllingens behov for å hvile i høyden. Allerede fra kyllingen er et par dager gammel klatrer de på egen hånd opp på rampene som måler nær en meter over bakken

dyras velferd er vår viktigste oppgave

Hyppig tilsyn fra bonde

Kyllingene har selvfølgelig også fri tilgang på vann og mat. Belysningen tilpasses dyrenes behov for aktivitet og hvile, slik at de får passe mengder med lys og mørke.

Kyllingene blir sett til minimum tre ganger per dag eller oftere. Den første uken er bonden ekstra mye tilstede i huset for å sikre at dyrene får en optimal start på livet.

Klima og helse

Daglig fører vi oversikter om hvordan de små har det, og alt sammen legges inn i et felles elektronisk program. På grunn av disse daglige føringene har vi god kontroll over klima, miljø og helse, og kan sikre at det til enhver tid er riktig temperatur, luftfuktighet og ventilasjon. Kyllingene er aldri tørste eller sultne, og har alltid ferskt vann og fôr tilpasset alderen. Fôret er kortreist fra møllene i Rogaland, som kontinuerlig jobber for å tilby det aller beste kvalitetsfôret i Norge.

Utegående veterinærer veileder våre bønder

Vi setter dyrevelferd høyt, og har i tillegg til våre bønder 3 egne veterinærer og en produsentrådgiver på Jæren som daglig besøker våre kyllinghus.

vi vil forene dyrevelferd og bærekraft

Les mer om vårt fokus på bærekraftig produksjon her

DYREVELFERDSPROGRAM

Alle våre kyllingbønder deltar i et eget , som er anerkjent av Mattilsynet (mattilsynet.no). Dyrevelferdsprogrammet er med på å sikre god dyrevelferd ute på gården og gir god kontroll med helse og produksjonsdata.

Som deltager må det oppfylles en rekke strenge krav, blant annet:

  • Helseovervåkingsavtale med veterinær
  • Deltakelse i Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)
  • Deltakelse i produksjonskontroll og dokumentasjon
  • Tråputeregistrering på slakteri

Helseovervåkning

Alle våre kyllingbønder har helseovervåkingsavtale med en av Den Stolte Hanes egne veterinærer. Dette innebærer at det minimum to ganger i året gjennomføres rådgivingsbesøk i tillegg til eventuelle sykebesøk. Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med våre bønder og ønsker å være en rådgivende og faglig støtte for bonden slik at vi kan bidra til å opprettholde en god dyrehelse.

Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Alle våre bønder deltar i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL). KSL sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker, og er en forutsetning for NYT NORGE-merket. Gjennom dette vet vi at all produksjon til enhver tid skjer i tråd med lover, forskrifter og krav fra råvarekjøper.

KSL er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

Produksjonskontroll og dokumentasjon

Våre bønder fører daglige oversikter over hvordan det går i kyllinghuset. Opplysningene legges også inn i et felles elektronisk program. Daglige føringer gir god kontroll over klima, miljø og helse i kyllinghusene og er med på å sikre at det til enhver tid er riktig temperatur, passe luftfuktighet og god ventilasjon for dyrene.

Tråputeregistrering

Tråputeregistrering er en viktig indikator på om velferden og miljøet i kyllinghuset er godt. Hvis klimaet i kyllinghuset ikke er godt nok, kan dette gi utslag i fuktig strø som kan føre til skader på tråputene til kyllingene. Hver eneste kyllingflokk får en tråputescore fra slakteri. Dette skjer ved at 100 føtter blir scoret for tråputeskader. Ved dårlige resultater, må kyllingbonden sette ned tettheten i huset i neste flokk. For å få lov å øke tettheten igjen, må han dokumentere gjentatte gode resultater i de neste flokkene.

Dette er fire viktige tiltak for en god dyrevelferd for våre kyllinger. Det jobbes med utvikling og validering av flere slike velferdsindikatorer som kan brukes i den løpende overvåkningen av dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon. Vi følger og støtter pågående dyrevelferdsprosjekter.

Les mer om prosjekter vi støtter eller deltar i her

den stolte hane presenterer stolt gårdsklekket

Les mer her
Gårdsklekket kylling er klekket og oppvokst på samme gård